Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Հասուն Մոնսինեօր
Title: Բրօբականտա իտարէյի րուհանիյէսի թէրաֆընտան վուգու պուլան պազը սիւալլէրէ ճէվապէն Ասիթանէ նախագահ Սէրփիսկոպոսու Մօնսինեօր Հասունուն եազտըղը մէքթուպ թալիանճատան թէրճիւմէ
Publisher (standardized): տպ. Ռուբեն Քյուրքչյանի
Publisher (as it is on book): Ռ. Յ. Քիւրքճեան թապխանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1869
Notes: Հասուն եպիսկոպոսի նամակը ի պատասխան «Բրոբականտա» միութեան հոգևոր խորհրդի առաջ քաշած հարցերի: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Շարվ.` 11,5x7,5 սմ։
20 էջ։
File size: 6,26 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia