Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մալէզեան, Յովսէփ
Title: Բառտետր ռամկօրէնէ ի հայերէն
Publisher (standardized): տպագր. Հարություն Մարգարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Յ. Մարգարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1874
Notes: Մաքուր աշխարհաբար խօսելու փափագ ունեցողներուն համար: Հավաքեց Յովսէփ Ս. Մալէզեան դասատու հայկաբանութեան: Շապիկը՝ զարդափակ, շապիկին և տիտղոսաթերթին՝ զարդանախշ:
Ա. Ղազիկյանը տպագրության թվականը նշել է հարցականով, առանց էջերի քանակի:
Շարվ.` 10x7 սմ։
Ը, 85 երկսյուն էջ։
File size: 9,46 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia