Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Իլահիլէր
Publisher (standardized): տպագր. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ա. Յ. Պօյաճեան Մաթպա'ասընտա թապ'օլունմըշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլտա
Year of Publication: 1891
Notes: Ալլահըն 'իպատէթինտէ 'ումումի վէ խուսուսի ճէմ՛իյյէթլէրտէ թէրէննիւմ իչիւն: Օն պիրինճի տէֆ'ա օլարագ:
Շարականներ: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթին՝ օտարալեզու գրություն:
Շարվ.՝ 11x6 սմ։
2 չհ., 274 էջ:
File size: 132 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 87-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia