Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մէտխէլ ի լիսանը ինկլիզի եա՛նի ինկլիզ լիսանընըն սուհուլէթլէ թահսիլի իչիւն պիր ուսուլ
Publisher (standardized): տպագր. Ա. Հակոբ Պոյաճյանի
Publisher (as it is on book): Ա. Յ. Պօյաճեան մաթպա՛ասընտա թապ՛ օլունմուշ տըր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթանպօլտա
Year of Publication: 1882
Notes: Անգլերեն լեզվի դասագիրք: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.` 14,5x9 սմ։
Ը, 344 էջ։
File size: 103 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 318-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia