փակիր գրադարանի այս բաժինը Հենրի Գայոլ
Դիտել փաստաթուղթը Առ Տէր Յովսէփ Պօրճօնեան աթոռակալ եւ ատենադպիր նախագահական
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլ խօտէէ մէ իսա էլ մէսիհէ նըվըսանտըն
Դիտել փաստաթուղթը Խաղողին հիւանդութիւնը կամ որթածաղիկը
Դիտել փաստաթուղթը Մէմօրիա եանի Վենետիկ միաբանութիւնու Էրմէնի Մխիթարեան րահիպլէրինին Ալէյհինէ Միւքէրրէրէն զիւհուրա կէլէն շէքվալէրին սէպէպլէրինի թաֆսիլ իւ պէյան իչուն