փակիր գրադարանի այս բաժինը Հովսեփ Գավաֆյան և Հարություն Պարոնյան
Դիտել փաստաթուղթը Բարեկամ մանկանց կամ մանր ուսմունք բնագիտութեան
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր կտակաց
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն գաղղիարէն ըստ Բօատվէնի տեսական եւ գործնական, որոյ մէջ կը պարունակի գաղղիարէն լեզուոյ ամենահարկաւոր կանոններն հանդերձ իրենց հրահանգներով
Դիտել փաստաթուղթը Փոփոխեալ տրամադրութիւնք Ազգային Սահմանադրութեան եւ տեղեկագիր Վերաքննիչ յանձնաժողովոյ առ Ազգային ընդհանուր ժողովն
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1874 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԳ-1323
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց ժողովրդական 1875 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻԴ-1324