Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մայր ցուցակ մատենից գրադարանի Ներսիսեան հոգեւոր դպրոցի հայոց
Publisher (standardized): տպ. Մ. Շարաձեի
Publisher (as it is on book): Տպարան Մ. Շարաձէ
Place (standardized): Թիֆլիս
Place (as it is on book): Թիֆլիս
Year of Publication: 1893
Notes: Գրացուցակը կազմված է երեք մասից: Առաջին մասում՝ հայերեն, երկրորդում՝ ռուսերեն, երրորդում՝ այլ լեզուներով գրքեր: Բնագիրը հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, վրացերեն:
Շարվ.` 15x8 սմ։
191 էջ։
File size: 257 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia