Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովակիմեան, Գարեգին Սեբաստացի
Title: Պարտաճանաչութիւն կամ ճանաչումն պարտուց
Publisher (standardized): տպագր. Մարգարյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Մարգարեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1887
Notes: Հանդերձ Ս. Գրոց վկայութեամբ Ի պէտս համայն դասու անձանց: Երկրասիրեաց Գարեգին Քահանայ Գ. Յովակիմեան Սեբաստացի: Առաջին հատոր: Հատորի տվյալը վերցված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ զարդանախշ: Տիտղոսաթերթին՝ հատված Սաղմոս ՃԺԸ-ից և օտարալեզու գրություն:
Տպակից է՝ Բարոյական սկզբունք (1851); Գործնական բարոյագիտութիւն (1893); Բարոյական մարդը կամ Առաքինութիւնք եւ մոլութիւնք (1863); Գիրք ժողովրդեան (1870); Նուէր հոգեւոր (1866); Դաստիարակութիւն մարց կամ քաղաքակրթութիւն ազգի մարդկան ի ձեռն կանանց (1870); Հրաշալիք բնութեան (1870); Նուէր Կաղանդի կամ փոքրիկ հաւաքածոյ օգտակար խրատուց եւ գեղեցիկ օրինական (1882); Յետին վհուկն (1871):
Շարվ. 12,5x8 սմ։
7 չհ. 55 էջ։
File size: 8,68 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, 9078-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia