փակիր գրադարանի այս բաժինը Միրզաջան Մահտեսի Հակոբյանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիւղի շուրջը
Դիտել փաստաթուղթը Խենթը
Դիտել փաստաթուղթը Ուխտաւորի յիշատակարանը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն մտաւոր զարգացման Եւրոպիոյ