փակիր գրադարանի այս բաժինը Մովսես Վարդանյան
Դիտել փաստաթուղթը Ազգայնութիւն եւ նորա պրինցիպներ
Դիտել փաստաթուղթը Այբբենարան առաջին տարուայ
Դիտել փաստաթուղթը Անէծքներ
Դիտել փաստաթուղթը Բանաւոր եւ գրաւոր հաշուելու խնդիրներ ծխական դպրոցների համար
Դիտել փաստաթուղթը Գրանադայի ջրբեր եւ Նիւրենբերգեան ձու
Դիտել փաստաթուղթը Գրացուցակ Թիֆլիզի էժանագին գրադարանի (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Թշուառ Եղիսաբէթ
Դիտել փաստաթուղթը Լիակատար ցուցակ Կեդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրեանց
Դիտել փաստաթուղթը Ծաղկաքաղ արձակ եւ չափածոյ բանից ի պէտս վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Կայծեր: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Կենդրոնական գրավաճառանոցի հայերէն գրքերի լիակատար ցուցակը (1885)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնի դասագիրք (1889)
Դիտել փաստաթուղթը Մայրական դաստիարակութիւնը բնութեան օրինաց վերայ հիմնուած
Դիտել փաստաթուղթը Մասեայ որդւոյն, Եղիշէի օրհնութեան քնարը
Դիտել փաստաթուղթը Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ: Մաս Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մասիս լեռների հարաւային ստորոտներ: Մաս Բ-Գ
Դիտել փաստաթուղթը Մովսէս Խորենացին եւ հայոց հին վէպերը
Դիտել փաստաթուղթը Յուշիկներ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր երգարան (1898)
Դիտել փաստաթուղթը Ողբ ի Ս. կաթուղիկէն
Դիտել փաստաթուղթը Ոսկի ձկնիկ
Դիտել փաստաթուղթը Չորս երգ
Դիտել փաստաթուղթը Պապի ձեռնոցները
Դիտել փաստաթուղթը Սայեաթ-Նօվա
Դիտել փաստաթուղթը Վանի արձանագրութիւնները եւ նրանց նշանակութիւնը առաջաւոր Ասիայի պատմութեան համար