Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Գրիմ Յակով
Գրիմ Վիլհելմ
Title: Գերմանական ազգային առակներ
Publisher (standardized): տպ. Ռաֆայել Պատկանյանի
Publisher (as it is on book): Ռափայէլ Պատկանեանի տպարանումը
Place (standardized): Ս. Պետերբուրգ
Place (as it is on book): Ս. Պետերբուրգ
Year of Publication: 1864
Notes: Եղբարց Գրիմմայ աշխատութեամբ հաւաքուած:
Տետրակ Բ: Թարգմանութիւն ֆրանսիականէն Եսայի Տէր-Գրիգորէանց:
Տպարանի մասին տվյալը վերցված է տիտղոսաթերթի դարձերեսից:
Շարվ. 12x7,5 սմ։
66 էջ:
File size: 7,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia, 42417-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia