Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Արշալոյս Արարատեան լրագրին 377 թուոյն մէկ յօդուածին ու անոր մէջը տպուած նամակին վրայ ճշմարտասէր անձիմը խորհրդածութիւնները
Publisher (standardized): տպ. Ս. Բենեդիկտոսի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Սրբոյն Բենեդիկոսի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Ի Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1851
Notes: Ստորագրությամբ՝ Ճշմարտասէր հռովմէական ուղղափառ հայ մը:
Շարվ. 15,5x8,5 սմ։
34 էջ։
File size: 7,87 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2015, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia