փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ
Դիտել փաստաթուղթը Ի հացկերոյթ երկուց ուխտից Մխիթարեանին ընդ Անտոնեանի Յաւուր տօնախմբութեան Ս. Անտովնի ԱԲԲ.