փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. Փրկչի Հետիգուլի
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային սահմանադրութիւն Հայոց (1860, Յազգային Տպարանի Սուրբ Փրկչի, Յեէտիգուլէ)