փակիր գրադարանի այս բաժինը Ս. և Ա. Դավթյաններ
Դիտել փաստաթուղթը Բրիչ
Դիտել փաստաթուղթը Դասագիրք ընթերցանութեան (1880)