փակիր գրադարանի այս բաժինը Սարգիս Դարբինյան
Դիտել փաստաթուղթը Գեղարուեստին դերը
Դիտել փաստաթուղթը Մարիամ կամ ծաղիկի կողովը
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կանոնագիր Պօղոսեան ազգային երկսեռ վարժարանաց Աղեքսանդրիոյ