փակիր գրադարանի այս բաժինը Սերվիչեն
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ գաղղիարէն եւ հայերէն զրուցատրութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական բառարան տաճկերէնէ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ բառարան տաճկերէն հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր բառարան անգլիերէնէ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք քերականութեան մայրենի լեզուի: Մաս 1