Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Տըպէ Ա.
Title: Իմաստասիրութիւն ամուսնութեան
Publisher (standardized): տպագր. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան եւ ընկեր
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պօլիս
Year of Publication: 1876
Notes: Ուսումն սիրոյ, երջանկութեան, հաւատարմութեան ամուսնական համակրութեանց եւ հակակրութեանց: Նախանձ, շնութիւն, ապահարզան, ամուրութիւն: Թարգմանիչ Միքայէլ Ս. Քաքմաճեան: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ Հրամանաւ (Մէարիֆ) կայսերական ժողովոյ: Տիտղոսաթերթին՝ զարդանկար: Բնագրից առաջ՝ Առ հարազատ եղբայրն իմ Տ. Տ. Իգնատիոս ս. արքեպիսկոպոս Քաքմաքճեան հանգուցեալ պատրիարք Կ. Պօլսոյ սգալի յիշատակ երախտագիտութեան:
Տպակից է՝ Առողջաբանութիւն (1871); Բնական պատմութիւն առն եւ կնոջ (1873); Գեղեցկութիւնը պահելու եւ աւելցընելու արուեստ (1867) գրքերին:
Շարվ.` 17x10 սմ։
է, 263 էջ։
File size: 72,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia