Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Մէօսիէօ տը Լամարթին
Title: Կրազիէլլա
Publisher (standardized): տպագր. Սամվել Ղ. Պարտիզպանյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպաայը Սամուէլ Ղ. Պարտիզպանեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1871
Notes: Նամ ֆրանսըզ շաիրին թէէլիֆքէրտէլէրինտէն օլուպ. թէսմիյէ օլունան ճիլտին թէրճիւմէսի տիր: Գրացիելլա: Վերնագրի թարգմանությունը վերցվել է Հասմիկ Ստեփանյանի մատենագիտությունից: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանկար: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն:
Շարվ.` 14,5x9 սմ։
Դ, 159 էջ։
File size: 45,6 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2018, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia