փակիր գրադարանի այս բաժինը Վալտեր
Դիտել փաստաթուղթը Բան հրաւէր սիրոյ որ առաջի առնէ զպատասխանի խնդրոց ինչ ինչ մասանց հաւատոյ ըստ լուսավորչադաւան վարդապետութեան Հայաստանեայց առաքելական Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դաշնակք Լամարթինեայ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւն ընծայի
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս դաստիարակութեան աղջկանց
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս դաստիարակութեան մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն անցից Մուրատեան վարժարանին
Դիտել փաստաթուղթը Նոր Օռլէանի բամբակի մշակութիւնը
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Մուրատեան վարժարանին ի սկզբնաւորութենէ նորին մինչեւ ցամն 1855: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն եւ պատճառք վերադարձի երից վարդապետացս Հայոց Սարգսի, Գաբրիէլի եւ Ամբրոսեայ ընդ հովանեաւ Լուսաւորչական Սուրբ Աթոռոյ Հայաստանեայց եկեղեցւոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 174 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Պօղ եւ Վիրգինէ (1856, 285 էջ)