փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիգրան Ճիվելեկյան
Դիտել փաստաթուղթը Աղաւնիներու մրցանակը
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Գըզըլ վասիյէթնամէ
Դիտել փաստաթուղթը Իփէք պէօճէքլէրի պէսլէմէսի վէ պէօճէքլէրէ արիզ Օլան Խասթալըգլարը հագգընտա Մուխթասար պիր րիսալէ տիր
Դիտել փաստաթուղթը Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց (1888)