փակիր գրադարանի այս բաժինը Վլադիմիր Գոթիե
Դիտել փաստաթուղթը Առաջին հոգեղէն կերակուր հայազգի երեխաների համար
Դիտել փաստաթուղթը Գասպարեան աղքատանոց վասն հայազգի տնանկաց ՛ի Մոսկուա
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց (1858)
Դիտել փաստաթուղթը Երկասիրութիւնք ազգային երգչաց (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք Պ. Պետրոսի Տ. Յովսէփեան Մադաթեանց Շամախեցւոյ Սէյեադ մականուանելոյ (1857)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Կարապետեան Աշըգ Շիրին մականուանելոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Զանազան երգք պարոն Յովհաննիսի Շահրամանեանց Նիրանի մականուանելոյ (1856)
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ առ Վահան տէրն Մամիկոնէից
Դիտել փաստաթուղթը Կոմսուհին Ուրսուլլա
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական գեղագրութիւն (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Յաղագս փորձական հոգեբանութեան ճառ
Դիտել փաստաթուղթը Նոր այբբենարան հայերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն 'ի վերայ ծագման տոհմին Օրպէլեանց և 'ի վերայ յարձակման թաթարաց 'ի Հայս
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայոց (1853)
Դիտել փաստաթուղթը Պարապոյ ժամք: Մասն 2
Դիտել փաստաթուղթը Սայաթ-Նօվայ
Դիտել փաստաթուղթը Սմբատայ սպարապետի եղբօր Հեթմոյ առաջնոյ արքայի Հայոց Պատմութին Յունաց ի Կոստանդնուպօլիս եւ Հայոց մեծաց ըստ կարգի ժամանակաց
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1857 ամի տեառն և ՌՅԶ-1306 Հայոց թուականի