փակիր գրադարանի այս բաժինը Տիգրան Ճիվելեկյան
Դիտել փաստաթուղթը Աղաւնիներու մրցանակը
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք բնութեան կամ սկզբունք մարդկային ծննդականութեան (1895)
Դիտել փաստաթուղթը Գըզըլ վասիյէթնամէ
Դիտել փաստաթուղթը Գիտական զուարճալի զբօսանք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Գիտական զուարճալի զբօսանք: Տետր Ա
Դիտել փաստաթուղթը Իփէք պէօճէքլէրի պէսլէմէսի վէ պէօճէքլէրէ արիզ Օլան Խասթալըգլարը հագգընտա Մուխթասար պիր րիսալէ տիր
Դիտել փաստաթուղթը Կաղանդ կամ նուէր մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Հազար եւ մի զբօսուցիչ մանրավէպք: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Հաւաքածոյ ընտիր գրուածոց ազգային եւ օտար մատենագրաց (1888)
Դիտել փաստաթուղթը Սիմօն վէ Մարի