փակիր գրադարանի այս բաժինը Ա.Ա. Կրաևսկի
Դիտել փաստաթուղթը Բռնի միութիւն հայոց Լեհաստանի ընդ եկեղեցւոյն Հռովմայ
Դիտել փաստաթուղթը Չափաբերականք