Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Երկինքին մէջի ուրախութիւնը
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Ի Տպարանի Ա. Պ. Չըրչիլի
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպօլիս
Year of Publication: 1856
Notes: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է շապկից:
Գրքում բացակայում են 3-10 էջերը:
Երկրորդ տպագրութիւն:
Շարվ. 12x7 սմ։
23 էջ։
File size: 3, 20 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2016, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia