Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մէզամիր եախօտ սաղմոսլար
Publisher (standardized): տպ. Ա. Պ. Չըրչիլի
Publisher (as it is on book): Ա. Պ. Չըրչըլըն պասմախանէսինտէ
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Սթամպօլտա
Year of Publication: 1858
Notes: Իպրանիճէտէն աշըգ թիւրքճէյէ թերճիւմէ օլունուպ` թէքրարէն պասմա օլունմուշ տուր:
[Սաղմոսարան]: Թարգմանութիւն եբրայերենից: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Թվայնացված օրինակում բացակա են 279, 280 էջերը:
Շարվ. 11,5x7 սմ։
282 էջ:
File size: 69,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia