Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովակիմեան, Մ.
Title: Պատասխան ի դիմադրական յայտարարութեանց պարոն Յարութիւնի Թ. Յովհանեանց միջոցաւ թուոց 681 և 682 Արշալուսոյ օրագրի
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կալկաթա
Year of Publication: 1862
Notes: Ընդդէմ յայտարարեալ տետրակի մերոյ, որ ընդինքեան պարունակէր զուղիղ անցս անցից եւ զգրաւոր ապացուցութիւնս վաւերական ժողովոյ մերազնէից քաղաքիս (Կալկաթայու) 1861 դեկտեմբերի 8, ընդդէմ ապօրինաւոր գնացից հոգեւորականաց մերոց Ջուղայու եւ տեղւոյս: Նկարագրված օրինակը շապիկ և տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է գրքի առաջին և վերջին էջերից: Տպագրության վայրի, թվականի, հեղինակի տվյալները վերցված են բնագրի վերջից:
Շարվ. 14,5x8,5 սմ։
53 էջ:
File size: 14,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia, Լեո-1116
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia