Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Վարդովեան Պ.
Title: Իննեւտասերորդ դարու մէջ աշխատութեան կատարելագործումը եւ հայուն արհեստից մէջ յետադիմելուն պատճառները
Publisher (standardized): Առանց տպարանի հիշատակության
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1872
Notes: Ատենախօսութիւն արտասանեաց Պ.Յ. Վարդովեան Օսմանիէ թատրոնի սրահին մէջ 1872 փետրվար 14 իրկունը: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի: Նկարագրությունը կատարված է տիտղոսատից և բնագրի առաջին էջից:
Տպակից է՝ Տպակից է՝ Գաղիական ակադէմիա (1879): Մի կաթիլ արտօսր զոր կը հեղու Սիսակ հայ մոխիրին վերայ (1879); Ի հանդիսի բացման ամենափրկչեան վարժարանին Ղալաթիոյ (1877); Ազգային լսարան յՕրթաքէօյ (1873); Հայրենիքի պահանջներ և հայ գիւղացին (1881); Ազատ բեմի խօսքեր (1912) գրքերին:
Շարվ.` 12x6 սմ։
28 էջ։
File size: 8,05 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia