փակիր գրադարանի այս բաժինը Արամյան
Դիտել փաստաթուղթը Ա'մալի րուսուլ քիթապը վէ Փավլօս Րէսուլըն Րօմալըլարա րէսալէսինին թէֆսիրի
Դիտել փաստաթուղթը Ազգային դաստիարակութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Աթէշ տիլլէրի
Դիտել փաստաթուղթը Աղքատութիւն եւ իր դարմաններն ի գիւղօրէս
Դիտել փաստաթուղթը Աշըգ Քէրէմ իլէ Ասլը հանըմ հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Առ գերագոյն Ազգային ժողովն Կոստանդնուպօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջարկութիւն առ նահապէտական նորակազմ ընկերութիւն Ակնայ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ խօսակցութեան անգլիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Առեւտրական եւ արուեստագիտական աշխարհագրութիւն Եւրոպիոյ եւ Օսմանեան պետութեան յԵւրոպա եւ յԱսիա
Դիտել փաստաթուղթը Ատամնաբոյժն արեւելեան
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարենիշ 1877 թուականին Քրիստոսի եւ 4368-4369 թուականին Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց 1872 թուականին Քրիստոսի Հայոց ՌՅԻԱ-1321 (1871, 223 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց 1872 թուականին Քրիստոսի Հայոց ՌՅԻԱ-1321 (1871, 76 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց Համազգային 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց Համազգային 1871 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԻ
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան տարեցոյց թուական Քրիստոսի 1873 բուն թուական հայոց 4365
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ (1865)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1866 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԵ (1865, 2-րդ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1867 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԶ
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց 1868 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԷ
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց Համազգային 1870 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԹ
Դիտել փաստաթուղթը Արձանականք յաւէրժից
Դիտել փաստաթուղթը Արշակ Բ (1870)
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիերէն լեզուի (1875)
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի գործնական քերականութեան հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բանտք իմ (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղիերէն քերականութիւն ըստ Օլէնտօրֆի (1871)
Դիտել փաստաթուղթը Գաղտնիք հաւատաքննութեան (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Գերեզմանք երիտասարդաց կամ տռփական հիւանդութիւնք (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Գըզլարըն թալիմ ու թէրպիյէսի
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական տօմարագիտութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Գործնական քերականութիւն հայկական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Գրական փորձեր
Դիտել փաստաթուղթը Դամբանականք ի յիշատակ մեռելոց եւ գրական նշխարք հնոց եւ նորոց
Դիտել փաստաթուղթը Դիտողութիւն ի վերայ տեղեկագրի կաթուղիկոսական յանձնաժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Դստերք առաքինիք (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Եղիշէի պատմութիւն Վարդանանց (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց (1869)
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ աղանդոց (1879)
Դիտել փաստաթուղթը Եղծ բանաքաղութեանց Չամուրճեան պատուելւոյն
Դիտել փաստաթուղթը Երգ երկոտասաներորդ տարեդարձի ազգային սահմանադրութեան ի հիւնքեար Իսկէլէսի
Դիտել փաստաթուղթը Երգարան ի հանդէս տասներորդ տարւոյն պարգեւաբաշխութեան Առաքել Նուպարեան եւ Շահնազարեան գիշերօթիկ վարժարանին
Դիտել փաստաթուղթը Երգեր ու եղանակներ տղայոց համար
Դիտել փաստաթուղթը Երկու բանախօսութիւնք
Դիտել փաստաթուղթը Երրորդ հանդէս մրցանակաբաշխութեան 1879 յուլիս 15
Դիտել փաստաթուղթը Զէյթունցիք եւ լուսաւորչական հայք
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ թուաբանութիւն: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Ընդունելութիւնք ֆրանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Ընկերութիւն ազգային մատենադարանին Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ընտիր ասացուածք օտարազգի ականաւոր անձանց
Դիտել փաստաթուղթը Թարիխի Էրմենիան վէ Կիւլիսթանը շարգիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թէվարիխի տին վէ քիլիսէի մէսիհիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Աղբար: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Թորոս Լեւոնի
Դիտել փաստաթուղթը Թուղթ Մարկոսի Աղաբէգեան հայոց աշխարհի, ազգի եւ եկեղեցու ազգայնութեան մասին առ պատուականաց պատուական Տէր Ներսէս արքեպիսկոպոս Անւոյ եւ պատրիարք Օսմանեան հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Ժիլ Պլաս
Դիտել փաստաթուղթը Ժպիտք եւ արտասուք
Դիտել փաստաթուղթը Իլմի Թէշրիհ վէ պահսի հայաթը պէտէնիյէ իլէ սահհաթ ու աֆիյէթ գավաիտի
Դիտել փաստաթուղթը Ինճիլի քիլիսատէ վաֆթիզ այինինին իճրասը հագգընտա տըր
Դիտել փաստաթուղթը Իքի գուզու հիքեայէսի
Դիտել փաստաթուղթը Խավեար խանի պօրսային վիճակը եւ հոն շատ ստակ շահելու դիւրին կերպը
Դիտել փաստաթուղթը Խնդիր կաթողիկոսութեան ամենայն Հայոց
Դիտել փաստաթուղթը Խորհուրդք հանդիսի արարչագործութեանն Աստուծոյ (1878)
Դիտել փաստաթուղթը Խօսք հրաժարման Խրիմեան Ս. պատրիարքի հայոց յատենի երեսփոխանական ժողովոյ ի ԿԴ երորդ նստի յ’3 օգոստոս, 1873
Դիտել փաստաթուղթը Ծրագիր կազմակերպական կանոնագրի օսմանեան Հայաստանի
Դիտել փաստաթուղթը Կամք կամ կամական հանգամանք մտաց
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնագիր Ս. Երուսաղէմայ վանից
Դիտել փաստաթուղթը Կրթական խնդրոյն վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Կրթական քրիստոնէական (1877)
Դիտել փաստաթուղթը Կրօնափոխութիւնը բարեկարգութիւն չէ
Դիտել փաստաթուղթը Հազար և մի առակաւոր բանք ազգայինք և օտարք
Դիտել փաստաթուղթը Համառօտ աշխարհագրութիւն ուսումնական, բնական, քաղաքական (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Համով-հոտով
Դիտել փաստաթուղթը Հայաստան եւ Իտալիա
Դիտել փաստաթուղթը Հայելի վարուց եւ յառաջադիմութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր քաղուածք Աւետարաններէն, Գործոց, Եսթերայ, Տովբիթայ, Յուդթայ, Երեք Մակաբայեցւոց եւ Իմաստութեան գրքերէն (1867)
Դիտել փաստաթուղթը Հատընտիր քաղուածք Աւետարաններէն, Գործոց, Եսթերայ, Տովբիթայ, Յուդթայ, երեք Մակաբայեցւոց եւ Իմաստութեան գրքերէն
Դիտել փաստաթուղթը Հենրիկոս եւ անոր բարեկամները կամ երկնից ճամբան
Դիտել փաստաթուղթը Հիմնական նոր եղանակ ֆռանսերէն շարադրութեան
Դիտել փաստաթուղթը Հռիփսիմէ
Դիտել փաստաթուղթը Հրաւէր միութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ հովուական ամենապատիւ գերերջանիկ Անտոնի Պետրոս Թ. Պատրիարքի Կիլիկիոյ եւ կաթողիկոսի հայոց ուղղափառաց առ համօրէն արհիապատիւ արքեպիսկոպոսանուս եւ եպիսկոպոսունս յարգոյ քահանայս եւ մեծարոյ ժողովուրդս պատրիարքութեան Կիլիկիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ յաղագս բնիկ եւ համարիւն գործակալութեան
Դիտել փաստաթուղթը Մաթիլտ եւ Մէլիք-Ատիլ կամ յիշատակարան քաղեալ ի պատմութենէ խաչակրաց: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Մահարձանք եւ յիշատակարան
Դիտել փաստաթուղթը Մարգարիտ արքայութեան երկնից (1866)
Դիտել փաստաթուղթը Մեճմուայի գավանինի տէվլէթի ալիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Մէթթէրնիք
Դիտել փաստաթուղթը Մէճմուաի գավանինի տէվլէթի ալիյէ
Դիտել փաստաթուղթը Մէքթուպլար ֆամիլեալար իչիւն
Դիտել փաստաթուղթը Միքրօմէղա
Դիտել փաստաթուղթը Միֆթահ իւլ-իւլում (1873)
Դիտել փաստաթուղթը Մտաւոր և գրաւոր թուաբանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Յաւելուած ի պատմութիւն վերադարձի երից վարդապետաց ի ծոց Հայաստանեայց Սուրբ եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յետին վհուկն
Դիտել փաստաթուղթը Նախակրթարան ֆրանսերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նախաշաւիղ գիտութեանց և արուեստից
Դիտել փաստաթուղթը Նախնական քրիստոնէական
Դիտել փաստաթուղթը Նախնի շրջաբերական թուղթ առ ամենայն եկեղեցիս Հայոց որ ընդ իշխանութեամբ Օսմանեան պետութեան
Դիտել փաստաթուղթը Նամակներ առ ընտանիս
Դիտել փաստաթուղթը Նոր աշխարհագրութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Նոր ընթերցարան կամ սիրուն զբօսարան (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն անգղիերէն լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Նոր քերականութիւն գործնական (1874)
Դիտել փաստաթուղթը Նուէր հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Շահէնն ի Սիպիր կամ գաղթական հայը
Դիտել փաստաթուղթը Շարժմունք երկնային մարմնոց
Դիտել փաստաթուղթը Ողջոյնք շնորհաւորութեան
Դիտել փաստաթուղթը Ուլնիա կամ Զէյթուն
Դիտել փաստաթուղթը Ուղերձ Կոստանդնուպօլսոյ կաթողիկեայ Հայոց. առ մերձակայ ազգային Սիւնհոդոսն գումարելի ի գերերջանիկ կաթողիկոսէ Կիլիկիոյ եւ առ համօրէն Արհի. Արքեպիսկոպոսունս, գեր. եպիսկոպոսունս եւ յարգոյամեծար Վարդապետս
Դիտել փաստաթուղթը Ուղղացոյց սխալացուցի 1873 ամին
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Արեւելեան պատերազմին: Հտ. Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն Վարդանանց (1871, Բ տպագր.)
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազատութեանն Հաճընոյ ի ձեռաց Քօզանեանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ազգային երկամեայ անցից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն հայ մատենագրութեան ի վաղ ժամանակաց մինչեւ մեր օրերն
Դիտել փաստաթուղթը Պարտէզ հոգեւոր
Դիտել փաստաթուղթը Ռուսիա եւ ընդհանուր ժողով հայոց ի Կոստանդնուպօլիս
Դիտել փաստաթուղթը Սէնին իչիւն պիր խէլասքեար
Դիտել փաստաթուղթը Վահագն
Դիտել փաստաթուղթը Վանգոյժ (1877, Կ. Պոլիս)
Դիտել փաստաթուղթը Վիշտք իմ ի Փարիզ յերեսաց Ոստանիկի Տէր-Մարգարեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տաղք եւ թատրերգութիւնք (1872)
Դիտել փաստաթուղթը Տանը փաստաբանը կամ հարիւր հարցմանց պատասխանը
Դիտել փաստաթուղթը Տարերք մտաւորական փիլիսոփայութեան վարժարաններու եւ բարձրագոյն դպրոցներու համար
Դիտել փաստաթուղթը Տարեցոյց բնական, քաղաքական եւ մշակական 1871 թուականին Քրիստոսի
Դիտել փաստաթուղթը Տելեմաք (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր Ազգային կեդրոնական պարտուց բարձման յանձնաժողովոյ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիր ամենայն հայոց Կաթուղիկոսութեան այժմեան վիճակին վրայ
Դիտել փաստաթուղթը Տեղեկագիրք գաւառական հարստահարութեանց
Դիտել փաստաթուղթը Տեսական եւ գործնական քերականութիւն ֆռանսերէնի հայերէն բացատրութեամբ
Դիտել փաստաթուղթը Տեսարան: Հտ. Ա
Դիտել փաստաթուղթը Տիեզերական տարեցոյց վասն 1873 թուականին Քրիստոսի եւ հայոց ՌՅԻԳ
Դիտել փաստաթուղթը Տողիկք
Դիտել փաստաթուղթը Քանի մը դիտողութիւններ Էջմիածնայ կաթողիկոսական խնդիրներու վրայօք
Դիտել փաստաթուղթը Քէֆարէթ Հագգընտա ինճիլի շէրիֆին Թալիմաթը
Դիտել փաստաթուղթը Քիթապը պահսը նէպուվվաթը մէսիհիյէ եա'նի Րապպ Յիսուս Քրիստոս հագգընտա 'ահտ իւլ 'աթիգտէ պուլունան նէպուվվաթ պէյանընտա սուալ ճէվապ
Դիտել փաստաթուղթը Քիլիսէ ազալըղընա գապուլ օլունաճագ քիմսէլէր նէ՞ շարթլար իլէ գապուլ օլունմալը տըրլար
Դիտել փաստաթուղթը Քնար Յովսեփայ Գեղեցկի
Դիտել փաստաթուղթը Քնար պանդխտին
Դիտել փաստաթուղթը Քննութիւն «Մէթոտի վրայ» անուն գրքուկին
Դիտել փաստաթուղթը Օն իքի շահիտլէր
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1864 նահանջ թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԳ
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4373 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼ-1330 (1880, 72 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1881 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4373 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼ=1330
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4374 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼԱ-1331
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1882 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4374 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼԱ-1331 (1881, 80 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1883 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4375 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼԲ-1332 (1882, 240 էջ)
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1883 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին Հայոց 4375 եւ տօմարական թուականին Ազգիս ՌՅԼԲ=1332