փակիր գրադարանի այս բաժինը Արապյաններ
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք բնութեան
Դիտել փաստաթուղթը Իտալերէն եւ հայերէն պարսաւագրքերուն հերքումը
Դիտել փաստաթուղթը Հանդիսարան ուղղափառութեան հայոց եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Յայտարարութիւն ընդդէմ կոնդակին որ հրատարակեցաւ Հռովմէական Հայոց եկեղեցեաց մէջ 1856 յուլիս 22-ին յաւուր կիւրակէի
Դիտել փաստաթուղթը Վիպասանութիւն
Դիտել փաստաթուղթը Քրիստոնէական վարդապետութիւն (1851)