փակիր գրադարանի այս բաժինը Արաքս
Դիտել փաստաթուղթը Քննական պատմութիւն Արշակ երկրորդի եւ անոր Պապ որդւոյն