փակիր գրադարանի այս բաժինը Արքունի
Դիտել փաստաթուղթը Արամեան օրացոյց եւ գուշակութիւնք օդոց 1865 թուականին Քրիստոսի եւ Հայոց ՌՅԺԴ