Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Տուա՛ի Րապպանի վա՛տ վէ համտ ու Սէնա
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյանի (Արամյան)
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛ա ի Գ. Պաղտատլեան (Արամեան)
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1885
Notes: Շնորհակալական աղոթքներ Աստծուն: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Նկարագրված օրինակը տիտղոսաթերթ չունի, նկարագրությունը կատարված է շապիկից: Շապիկը՝ զարդափակ, վրան՝ օտարալեզու գրություն:
Շարվ.` 11,5x8 սմ։
5 էջ։
File size: 5,76 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia