Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Մէտխէլ ի լիսանը ինկլիզի եա՛նի ինկլիզ լիսանընըն սուհուլէթլէ թահսիլի իչիւն պիր ուսուլ
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book): Մաթպա՛ա ի Գ. Պաղտատլեան
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Իսթանպօլ
Year of Publication: 1894
Notes: Անգլերեն լեզվի դասագիրք: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից:
Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ և այլալեզու գրություն:
Շարվ.` 13,5x9 սմ։
Զ, 344 էջ։
File size: 95,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia, 734-ԱՀ
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia