Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի 1900
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book):

Տպագրութիւն Տէր Մինասեան, նախկին տպարան Գ. Պաղտատլեան

Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կոստանդնուպոլիս
Year of Publication: 1899
Notes: Տոմար, զանազան գիտելիքներ, վիճակագրական տեղեկութիւններ:  Տիտղոսաթերթի վրա զարդ:
Գիրքը թվայնացվել և Հայաստանի ազգային գրադարանին է տրամադրվել անհատի կողմից:
Շարվ. 16x10 սմ:
Թ, 308 էջ:
File size: 50.1 МБ
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)