Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Յովսէփեան, Մարուքէ
Title: Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին հայոց 4376-4377 եւ տոմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԳ-ՌՅԼԴ գուշակումն օդոց
Publisher (standardized): տպագր. Գարեգին Պաղտատլյանի
Publisher (as it is on book): Տպագր. Գ. Պաղտատլեան (Արամեան)
Place (standardized): Կ. Պոլիս
Place (as it is on book): Կ. Պոլիս
Year of Publication: 1884
Notes: Յօրինեալ ի Մարուգէ Ա. Յովսէփեանէ: Սեփականութիւն Ս. Փրկչի Ազգային Հիւանդանոցին Հայոց: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ, վրան զարդանախշ:
Շարվ.` 8x4,5 սմ։
264 չհ. զարդափակ էջ, նկ.։
File size: 17,1 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia