փակիր գրադարանի այս բաժինը Գարեգին Պաղտատլյան
Դիտել փաստաթուղթը Աբբա Քօնսթանթէն
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Յովհան Ոսկեբերան
Դիտել փաստաթուղթը Ազիզ Օգոստինոսըն Թէրճէմէ ի ահվալը վէ թահրիրաթը
Դիտել փաստաթուղթը Ալլահըն քէլամը
Դիտել փաստաթուղթը Աղօթագիրք ըստ ժամակարգութեան Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհաբար աւետարան եւ մեկնութիւն ըստ վարդապետութեան Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Առաջնորդ զրուցատրութեան հայերէն եւ անգղիերէն լեզուաց
Դիտել փաստաթուղթը Ատէմ օլան ատէմ
Դիտել փաստաթուղթը Բանալի անգղիական լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Բառարան ֆրանսերէնէ հայերէն
Դիտել փաստաթուղթը Զաւեշտական գուշակութիւնք Բոժոժիկի 1887
Դիտել փաստաթուղթը Էթմէքճի խաթուն: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Ընդարձակ օրացոյց Ազգային հիւանդանոցի 1900
Դիտել փաստաթուղթը Հէր Քրիսթիյան Քրիստոս իչիւն իշ կէօրմէլի տիր
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ Մեծին Նաբօլէոնի հզօր աշխարհակալին Գաղղիոյ
Դիտել փաստաթուղթը Ճառ խօսեցեալ ի հանդիսի պարգեւաբաշխութեան վարժարանին Սրբոյն Յակոբայ ի Բանկալթի
Դիտել փաստաթուղթը Մանկանց բժիշկը կամ առաջնորդ ծնողաց և ստնտուաց
Դիտել փաստաթուղթը Մարդիկ եւ իրք
Դիտել փաստաթուղթը Մէտխէլ ի լիսանը ինկլիզի եա՛նի ինկլիզ լիսանընըն սուհուլէթլէ թահսիլի իչիւն պիր ուսուլ (1894)
Դիտել փաստաթուղթը Միամեայ տեղեկագիր 1887-88 տարեշրջանի Տնօրէն-խորհրդոյ աղքատասէր ընկերութեան Գում-Գաբուի, Գում-Գաբուի դրսի, Կէտիկ-փաշաի եւ Եէնի-Գափուի չորից թաղից Կ. Պօլսոյ
Դիտել փաստաթուղթը Մկրտութիւն ըստ աստուածային բանին
Դիտել փաստաթուղթը Ներքին կանոնագիր ազգային վարժարանաց
Դիտել փաստաթուղթը Շար հայ կենսագրութեանց: Հտ. 1
Դիտել փաստաթուղթը Շար հայ կենսագրութեանց: Հտ. 2
Դիտել փաստաթուղթը Շար հայ կենսագրութեանց: Հտ. 3
Դիտել փաստաթուղթը Ուսումն բարոյականի
Դիտել փաստաթուղթը Պատկեր աշխարհիկ գրականութեան արեւմտեան հայոց ի վերջ կոյս ԺԹ դարու
Դիտել փաստաթուղթը Ստուգաբանական բառարան հայ լեզուի
Դիտել փաստաթուղթը Սփոփանք
Դիտել փաստաթուղթը Տուա՛ի Րապպանի վա՛տ վէ համտ ու Սէնա
Դիտել փաստաթուղթը Օրացոյց 1885 թուականին Քրիստոսի եւ բուն թուականին հայոց 4376-4377 եւ տոմարական թուականին ազգիս ՌՅԼԳ-ՌՅԼԴ գուշակումն օդոց