փակիր գրադարանի այս բաժինը Գոլովին
Դիտել փաստաթուղթը Կանոնաւոր եւ վայելուչ գրութեան պատմութիւնը ու տեսութիւնը