փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրաչև
Դիտել փաստաթուղթը Քերական որ է այբբենարան պարզ եւ դիւրին ոճով