փակիր գրադարանի այս բաժինը Գրասիրաց եղբ.
Դիտել փաստաթուղթը Րում էլիի շարգի վէ էրմէնիլէր