Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Լութֆեան, Տ.
Title: Րում էլիի շարգի վէ էրմէնիլէր
Publisher (standardized): տպ. Գրասիրաց եղբ.
Publisher (as it is on book): Գրասիրաց եղբ. մաթպաասի
Place (standardized): Ֆիլիպէ
Place (as it is on book): Ֆիլիպէ
Year of Publication: 1885
Notes: Արեւելեան Ռումելիան եւ հայերը: Վերնագրի թարգմանությունը վերցված է Հասմիկ Ստեփանյանի «Հայատառ թուրքերեն գրքերի եւ հայատառ թուրքերեն պարբերական մամուլի մատենագիտութիւն (1727-1968)» գրքից: Բնագիրը՝ հայատառ թուրքերեն: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Փունջք հատընտիր առակաց (1885); Հայր Աբրահամըն վէ Յովսէփ Գեղեցիկին (1879); Չէքիլէն էնտիշէլէր վէ պալօն իլէ եօլճուլուք (1885) գրքերին:
Շարվ.` 11x8 սմ։
34 էջ։
File size: 8,30 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia