փակիր գրադարանի այս բաժինը Երից ընկերացն Մովսիսի Զօհրապեանց
Դիտել փաստաթուղթը Գիտութիւն շնորհաց