փակիր գրադարանի այս բաժինը Զարմայր Մսերյանց
Դիտել փաստաթուղթը Եղբայր եւ քոյր
Դիտել փաստաթուղթը Հսկայական ձեռքեր
Դիտել փաստաթուղթը Մանր ուսմունք ազգային եկեղեցական պատմութեան, ի պէտս հայկազնեաց մանկանց
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն կաթողիկոսաց Էջմիածնի ի Սիմէօնէ մինչ ցՅովհաննէս Ը ամք տեառն 1763-1831