փակիր գրադարանի այս բաժինը Ի. Ն. Սկորոխոդով
Դիտել փաստաթուղթը Ժամանակագրութիւն հայոց (1891)
Դիտել փաստաթուղթը Ժողովածոյք Առակաց Վարդանայ: Մասն Բ
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն տանն Արծրունեաց