փակիր գրադարանի այս բաժինը Կ. Մ. Ուադս
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1859)
Դիտել փաստաթուղթը Գիրք սաղմոսաց Դաւթի (1873, Լոնդոն)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1858, Լոնդոն)
Դիտել փաստաթուղթը Նոր կտակարան տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի (1859)