փակիր գրադարանի այս բաժինը Կայսերական գիտությունների ակադեմիա
Դիտել փաստաթուղթը Collection d'historiens Arméniens. T. 2
Դիտել փաստաթուղթը Изследованiе о дiалектахъ армянскаго языка
Դիտել փաստաթուղթը Матерiалы для изученiя армянскихъ наречiй
Դիտել փաստաթուղթը Несколько словъ о названiяхъ древнихъ армянскихъ месяцевъ
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 1
Դիտել փաստաթուղթը Сборники притч Вардана. Ч. 3
Դիտել փաստաթուղթը Աշխարհացոյց Է դարու
Դիտել փաստաթուղթը Արձակ եւ չափաբերական աշխատութիւններ (1855)
Դիտել փաստաթուղթը Զուարճաբանութիւնք Բալակիրեւի պալատական զուարճախօսին կայսեր ռուսաց Մեծին Պետրոսի
Դիտել փաստաթուղթը Ընծայ կաղանդի օրվայ կամ նոր տարւոյ
Դիտել փաստաթուղթը Հայկական առածներ և աւանդութիւններ, որ պարունակում է զանազան բարոյական, տնտեսական և կրօնական խորհուրդներ
Դիտել փաստաթուղթը Մնացորդք բանից
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն ժամանակագրական
Դիտել փաստաթուղթը Պատմութիւն վասն ազգին նետողաց
Դիտել փաստաթուղթը Փնջիկ