Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պապաջանեան, Վասակ
Title: Պատասխանիք «Մշակի» 129 համարում տպուած ու «Հին-բարեկամ»անունով ստորագրուած յօդուածին
Publisher (standardized): տպ. Զաքարիա Գևորգյան Հոկոբյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Զ. Գորգեանի եւ ընկ.
Place (standardized): Երևան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1879
Notes: Տիտղոսաթերթը գծափակ, վրան՝ զարդանկան:
Շարվ.` 16x10,5 սմ։
19 էջ։
File size: 4,61 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia