Armenian Early Printed Books 1851-1900
Title: Օրացոյց 1883 թուականին Քրիստոսի եւ ի սկզբնաւորութիւն Ազգիս 3990 եւս եւ տօմարաշինութեան Ազգիս ՌՅԼԲ-1332 եւ ՌՅԼԳ-1333
Publisher (standardized): տպ. Աբգար Գուլամիրյանցի
Publisher (as it is on book): Ի տպարանի Աբգ. Գուլամիրեանց
Place (standardized): Երևան
Place (as it is on book): Երեւան
Year of Publication: 1882
Notes: Հանդերձ գուշակութեամբք օդոց: Հինգերորդ տարի: Խմբագիր-հրատարակիչ Ա. Ս. Գուլամիրեանց: Տպագրության վայրի և տպարանի տվյալները վերցված են շապիկից: Շապիկը և տիտղոսաթերթը՝ զարդափակ:
Շարվ.` 9x5 սմ։
114 չհ., գծափակ էջ։
File size: 8,89 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2020, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia