Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Պատկանեան, Գաբրիել
Title: Պարոյր կամ առումն Նինուէի
Publisher (standardized): տպագր. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւն Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1876
Notes: Ի ցնծութիւն վերադարձի մեծ եղբարց Աբդուլլահեանց ի ծոց ծնողի իւրենց Հայաստանեայց Ս. եկեղեցւոյ: Գրեաց Ծերունին Գաբրիէլ Պատկանեան: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան:
Տպակից է՝ Անուշավան (1875); Մահ Պարէտի (1875); Շաւարշ Երկրորդ կամ նորոգեալ Հայասատան (1864) գրքերին:
Շապիկը և տիտղոսաթերթը զարդափակ, վրան՝ զարդանկար:
Շարվ. 15x9 սմ։
ԺԶ, 72 զարդափակ էջ:
File size: 28,7 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2017, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia