Armenian Early Printed Books 1851-1900
Author: Սքօթ, Վալթր
Title: Իվանօէ
Publisher (standardized): տպ. Տիգրան Հարություն Տետեյանի
Publisher (as it is on book): Տպագրութիւ Տէտէեան
Place (standardized): Զմյուռնիա
Place (as it is on book): Զմիւռնիա
Year of Publication: 1873
Notes: Հեղինակ Վօլթր Սքօթ: Թարգմանեց յանկլիականէ Մ. Մամուրեան: Երկրորդ տիպ: Հատոր Ա: Տէր եւ հրատարակիչ Տիգրան Յարութիւն Տէտէեան: Տիտղոսաթերթի վրա զարդանախշ:
Տպակից է՝ Տպակից է՝ Իվանօէ: Հտ Գ (2-րդ տիպ, 1874); Իվանօէ: Հտ Բ (1873) գրքերին:
Շարվ.` 17x10 սմ։
176 էջ։
File size: 40,0 MB
Holdings: Armenia, Yerevan, National Library of Armenia
Year and Place of Digitization: 2019, National Library of Armenia
Click the cover to view the interactive book.

Requires Adobe Flash Player 8+.
(Download)

Copyright: Reproduction and copyright information regarding this document is available from the National Library of Armenia